De 10 leukste weetjes over eekhoorns op een rij!

EEKHOORNS | 10 weetjes over eekhoorns in Nederland

Eekhoorns in de tuin zijn een prachtig gezicht. Het zijn elegante, snelle dieren met een mooie rode staart. Deze nieuwsgierige beestjes zijn vaak van harte welkom in je tuin, maar hoe krijg je ze in je tuin? En naar welke eekhoorn kijk je dan? In deze blog vertellen we je 10 weetjes over eekhoorns in Nederland.

1 – hoeveelheid eekhoorns in Nederland

De populatie eekhoorns in Nederland is geschat op 25.000 dieren verdeeld over bijna heel Nederland. Alleen op de Waddeneilanden, sommige delen van Zuid -Holland en Zeeland en Flevoland komen weinig tot geen eekhoorns voor. De meeste eekhoorns zijn geteld in het oosten, midden en zuiden van het land waarbij de duinen in Noord-Holland en Zuid-Holland eruit springen.

2- welke soort eekhoorn in Nederland

De meest voorkomende eekhoorn in Nederland is de Europese Rode eekhoorn. Deze eekhoorn is te herkennen aan de (diep)rood of bronzen kleur. De buik is vaak wit en ze hebben een opvallende staart. Ze hebben grote zwarte ogen en de oren kenmerken zich door de pluimpjes aan de bovenkant van de oren.

3 – exotische eekhoorns in Nederland

In het wild zijn er ook andere soorten eekhoorns te vinden; de Grijze eekhoorn, Pallas eekhoorn en de Siberische grondeekhoorn. Deze soorten zijn geen inheemse soorten (soorten die van nature in het gebied voorkomen) maar exoten (een soort dat zich met de hulp van de mens heeft gevestigd en daar oorspronkelijk niet voorkwam). Exoten vormen een bedreiging voor inheemse diersoorten door de leefomgeving in te nemen of ziektes over te brengen.

4- optimale omgeving voor de eekhoorn in Nederland

De Europese rode eekhoorn leeft graag in een landklimaat en heeft een grote voorkeur voor naaldbomen. Deze diertjes zijn ook in gemengde bossen te vinden, omdat daar een grote variatie aan voedsel te vinden is.

5- het dieet van een eekhoorn in Nederland

De eekhoorn is een opportunistische omnivoor, wat betekent dat eekhoorns de voedselbronnen benutten die gemakkelijk bereikbaar zijn en dat ze veel plantaardige materialen eten. Het dieet van een de Europese Rode eekhoorn bestaat uit zaden, noten en bladeren. Paddenstoelen en andere schimmels worden ook gegeten net zoals bloemkoppen, insecten en soms vogeleieren. Alle eekhoorns in Nederland kunnen bijgevoerd worden met de 1060 alfamix eekhoorn.

6- voedselvoorraden van de eekhoorns in Nederland

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, houdt een eekhoorn geen winterslaap. In plaats daarvan leggen eekhoorns voedselvoorraden aan. Dit is niet alleen fijn voor de eekhoorns zelf, maar ook voor de natuur omdat ze zo meewerken aan zaadverspreiding. Niet alle eekhoorns weten namelijk alle voorraden terug te vinden.

7- leefgebieden van eekhoorns in Nederland

In bijna heel Nederland komen eekhoorns voor, maar lang niet in elke tuin. Plaatsen zoals tuinen, parken en houtwallen zijn een geschikte leefomgeving voor de rode eekhoorn. Zolang er genoeg schuilmogelijkheden zijn, is de eekhoorn al snel tevreden.

8- stelletjes en koppels eekhoorns in Nederland

De meeste eekhoorns leven solitair, wat betekent dat elke eekhoorn een apart territorium heeft waarin hij/zij op zoek gaat naar voedsel of voedselvoorraden aanlegt. In het voorjaar en de zomer komen mannetjes en vrouwtjes wel bij elkaar om te paren.

9- vijanden van de eekhoorn in Nederland

Een eekhoorn heeft binnen het territorium meerdere nesten waarin hij slaapt, rust of jongen in groot brengt. De natuurlijke predatoren voor de eekhoorn in Nederland zijn de havik, vos, buizerd en uilen. In stedelijke gebieden kunnen katten of honden ook een bedreiging vormen. Maar ook mensen zijn een grote bedreiging voor eekhoorns, omdat mensen de leefomgeving van eekhoorns uit elkaar halen. Mensen beperken het leefgebied waarin de eekhoorns kunnen genieten van een zorgeloos leven.

10- eekhoorn als huisdier in Nederland

Niet alle eekhoorns mogen als huisdier gehouden worden in Nederland. De soorten die gehouden mogen worden stonden genoteerd op de positieflijst. De positieflijst is in 2017 herzien, maar is momenteel niet (meer) geldig.  De definitieve lijst is nog niet bekend gemaakt. De lijst die nu beschikbaar is omvat de diersoorten die beoordeeld gaan worden. Op deze lijst staan 31 eekhoornsoorten vermeld. Bedenk je ook zeker voordat je eekhoorns als huisdier wil, wat dit precies inhoudt. Je moet voeding, verzorging, huisvesting, voortplanting, ziekte en voeding allemaal in de gaten houden en aan de eisen van een eekhoorn kunnen voldoen.

Meer weetjes over eekhoorns?!

Wil je meer weten over de eekhoorn in Nederland of heb je meer weetjes over eekhoorns die je met ons en ons publiek wilt delen? Stuur dan een mailtje naar productadviseur Mariska Hooijer via advies@garvo.nl of vraag naar Mariska door te bellen naar 0313-472321.