werkzaamheden Garvo-fabriek

De kunst van kwaliteit

Wat dieren eten, is belangrijk voor hun gehele gezondheid – qua gedrag en fysiek. Niet voor niets mogen mensen de dieren in dierentuinen niet meer onbeperkt voeren!

Dieren liefdevol verzorgen staat bij Garvo voorop. Echte rijkdom is immers een wereld waar mens en dier volwaardig kunnen (samen)leven. Diervoeders vormen een belangrijk middel om dit te bereiken. Daarom willen we absoluut de allerbeste kwaliteit leveren, zijn we altijd geïnteresseerd in uw ervaringen en in mogelijke verbeteringen. Voor ons is het geen extra werk maar prachtig vakmanschap om dieren precies te geven wat ze nodig hebben.


Grondstoffen

Voor diervoeders met een hoge kwaliteit zijn goede grondstoffen nodig. Om die kwaliteit te waarborgen beperken we ons niet tot de Nederlandse markt. Zo verbouwt bijvoorbeeld een Franse leverancier voor ons de maïs. We proberen de leveranciers, van onder andere granen en zaden, persoonlijk te leren kennen. Periodiek worden leveranciers bezocht en beoordeeld. Voor Garvo is het uiterst belangrijk dat in harmonie met de natuur wordt geteeld, en op de juiste manier wordt bemest.

Bij de aankoop van grondstoffen worden kwaliteitseisen contractueel vastgelegd. We werken veelal met vaste leveranciers die weten welke eisen wij stellen. Elke levering van grondstoffen wordt visueel beoordeeld. Aanvullend wordt eventueel een vochtbepaling uitgevoerd en/of wordt de grondstof in het laboratorium op diverse parameters onderzocht.

Eisen en controle

Garvo ontwikkelt en produceert voeders verschillende diersoorten. Om de kwaliteit van alle producten te kunnen waarborgen, maar ook om inzicht te krijgen in het proces van continue verbeteren, maakt Garvo gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de norm van Good Manufacturing Practice (GMP) en Hazard Analysis of Critical Control Points (HACCP), met aanvullende interne eisen ten aanzien van de producten. Daarnaast voldoet Garvo aan de wettelijke verplichtingen voor hygiëne en kwaliteit.

Samenstelling en productie

Een goed diervoeder hangt niet alleen af van de grondstoffen. Minstens zo belangrijk voor evenwichtige voeding is de juiste samenstelling, geheel afgestemd op de behoefte van het dier. De grondstoffen en de juiste samenstelling waarborgen nóg geen goede voeders; de productie van de voeders speelt ook een belangrijke rol. Net als bij mensen, maakt het voor dieren een groot verschil of onverschillig ‘een prak’ wordt gefabriceerd of dat de voeders liefdevol, met de nodige aandacht voor het product en de consument, worden geproduceerd. Garvo voeders worden in dat opzicht uiterst zorgvuldig vervaardigd, met verscheidene controle stappen binnen het productieproces. Op aandacht en zorgvuldigheid wordt bij ons nooit bezuinigd!

Verpakkingen en houdbaarheid

Om de voedingswaarde van de Garvo voeders te behouden wordt bij elk product gekeken naar de eisen voor de verpakking. Ze worden verpakt in (gecoate) papieren zakken, papieren ventielzakken of quadroseal verpakkingen. De quadroseal verpakkingen zijn voorzien van een niet-gas-doorlatende folie. Hierdoor kunnen voeders onder een beschermende atmosfeer worden verpakt, resulterend in een verlengde houdbaarheid.

Diervoeders bevatten onder andere verschillende vetten, mineralen en vitamines die mogelijk gevoelig zijn voor oxidatie. Onder normale omstandigheden, bij koele en droge bewaring, zijn de voeders goed houdbaar. Eveneens kan licht de voedingswaarde van voeders ook verminderen. Het is van belang dat de opslagruimte schoon dient te zijn, om te voorkomen dat voorraad aantastend ongedierte aan de voeders beginnen.

Binnen de vermelde houdbaarheidstermijn garandeert Garvo de kwaliteit van de voeders, mits deze op de juiste manier worden bewaard: koel, droog, donker en in een schone omgeving.

Traceerbaarheid

Het kwaliteitssysteem is binnen de gehele organisatie uitgerold. Garvo investeert op alle fronten in de kwaliteit; technisch, organisatorisch en vooral: met een goed team die alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en die zich verantwoordelijk voelen voor de producten.

Het productieproces is geautomatiseerd zodat de kans op fouten minimaal is. Op de verpakkingen van de geproduceerde voeders is een referentie nummer aanwezig, waaraan de datum van productie en de geproduceerde partij is te refereren. Van de grondstoffen en de geproduceerde voeders worden monsters bewaard.

En dan: de klant

Voor detaillist, keten en groothandelaar

We verwachten ook een kwaliteitsinspanning van de klant. In deze is de klant de laatste schakel tussen Garvo, de consument en de dieren. Een schone, droge, koele en donkere opslag is een vereiste. Tevens is het van belang dat de verkochte voeders een respectabele houdbaarheidstermijn en een intacte verpakking hebben.

Garvo Gmp-certificaat

Heeft u het GMP+ certificaat van Garvo nodig? Neem dan contact op met de afdeling Kwaliteit via kwaliteit@garvo.nl