Voer naar mijn hart

‘Voer naar mijn hart’ geeft antwoord op de groeiende vraag naar verantwoord voer voor alle dieren. Steeds meer mensen gaan bewust met gezondheid om. Dat past bij ons doel om voor elk dier voer te leveren, dat afgestemd is op hun behoeften en daarmee bijdraagt aan hun gezondheid, vitaliteit en levenslust. Met ‘voer naar mijn hart’ genieten dieren en hun baasjes meer van elkaar en van het leven.


Missie

Garvo heeft als doel een bijdrage te leveren aan een wereld waarin mensen en dieren alle ruimte hebben om van het leven te genieten – dat is (samen)leven. Dit begint met het liefdevol verzorgen van dieren. Daarom zijn goede diervoeders van wezenlijk belang. Wat dieren eten is erg belangrijk, niet alleen voor hun lichamelijke gezondheid maar ook voor hun gedrag.

Visie

Garvo ontwikkelt, produceert en verkoopt diervoeders waarmee dieren de kwaliteit van het leven ervaren. Daarnaast werkt Garvo aan netwerken, samenwerken, adviseren, events, training en klantondersteuning. Garvo gelooft in uitwisseling van ideeën en ervaringen. Geven en ontvangen, luisteren en verder ontwikkelen. Zo groeit vakmanschap in dienstbaarheid.

“Garvo is leven en inspireert
mens en dier.”


Toelichting

Ieder mens is het middelpunt van zijn of haar eigen wereld.
In de omgeving van de mens kunnen dieren een fantastische plaats innemen. Van onze dieren leren we erg veel door goed naar ze te kijken en naar ze te luisteren. Ze leiden ons naar een beter leven.

Diervoederproducent Garvo is een nieuwe weg ingeslagen. De kunst van het leven (in de zin van gezond zijn en genieten) is loslaten. In het bedrijf zijn bestaande structuren losgelaten en daarmee ontstond de basis voor een nieuwe onderneming. Wij groeien. Daaronder verstaan we dat we blijven werken aan de kwaliteit van onze producten. Onze werknemers ontwikkelen zich daarin eveneens. Ze krijgen de ruimte, waar mogelijk worden ze in staat gesteld ‘handen en voeten’ aan hun ideeën te geven. Onder groeien verstaan we ook dat we meer mensen bereiken die onze producten afnemen. Dat levert een positieve bijdrage aan een wereld met gezonde tevreden dieren en dito mensen. We geven u als (nieuwe) relatie alle mogelijke ruimte. Immers, u, uw visie en natuurlijk uw dieren inspireren ons. Garvo kan wellicht een nog niet eerder ontdekt gezichtspunt toevoegen aan uw plannen of uw koers. Samen gaan we verder in de stroom van het leven en kunnen we met de dieren genieten van succes.