categorie: Actualiteit 9 oktober, 2018

GMO (GGO)-vrij!

GMO staat voor ‘’genetically modified organism’’ en wordt in Nederland ook wel genetisch gemodificeerd organisme (GGO) genoemd.

Aangepast DNA

Genetische modificatie is een techniek om de eigenschappen van een plant, dier of micro-organisme aan te passen door een stukje DNA (erfelijk materiaal) van het ene organisme over te brengen naar een ander organisme. Op deze manier kan bijvoorbeeld een nieuwe eigenschap gegeven worden aan een plant. Dit betekent dat door menselijk ingrijpen het DNA van een plant naar wens aangepast kan worden. Deze snelle techniek waarbij het DNA van een plant aangepast wordt komt (meestal) in de natuur niet voor.

Gewenst resultaat met GGO

Genetische modificatie is het meest bekend bij planten. Het komt erop neer dat er op een versnelde manier aanpassingen in het DNA van een plant worden gedaan om een gewenst resultaat te bereiken. Dit gaat veel sneller dan via klassieke veredeling. Genetische modificatie kan ervoor zorgen dat planten bestand zijn tegen insectenbestrijdingsmiddelen en onkruidverdelgers, dat planten minder kwetsbaar zijn voor insecten en knaagdieren en dat planten minder kwetsbaar zijn voor ziekten veroorzaakt door schimmels, bacteriën of wormpjes. Deze toepassingen worden ingezet voor onder andere ziekteresistentie, opbrengstverhoging en kwaliteitsverbetering.

Europese controle

Naast de bovenstaande aspecten brengt het gebruik van GGO’s ook veel vragen met zich mee. Welk effect hebben GGO’s op de natuur en biodiversiteit? Welke milieuvoordelen en nadelen zijn verbonden aan de teelt van GGO’s? Welke verschillen zijn ertussen wel en geen genetisch gemodificeerde gewassen? De antwoorden op deze vragen verschillen per genetisch gemodificeerd gewas. De Europese Unie is er verantwoordelijk voor om genetisch gemodificeerde gewassen uitgebreid te onderzoeken op veiligheidsaspecten, voordat zij deze toelaten op de markt. Van de volgende gewassen zijn genetisch gemodificeerde varianten toegestaan in Europa: maïs, soja, koolzaad, katoen, suikerbiet en aardappel. Veel van deze gewassen of bijproducten ervan worden gebruikt als grondstoffen voor diervoeders.

Verplichte vermelding

Diervoeders die meer dan 0,9 procent materiaal met genetisch gemodificeerde organismen (GGO) bevatten hebben dit altijd op het etiket vermeld staan. Dit is een verplichting die is vastgelegd in de Europese regelgeving. Op het etiket staat dan ‘genetisch gemodificeerd’ of ‘geproduceerd met genetisch gemodificeerde organismen’ achter het ingrediënt.

Een bewuste keuze

Steeds meer mensen gaan bewust om met hun eigen gezondheid en die van hun dieren. Dit verklaart dan ook de groeiende vraag naar verantwoord voer voor alle dieren. Garvo heeft ervoor gekozen om grondstoffen te gebruiken die voldoen aan de GGO normen. Deze keuze past bij het doel om voor elk dier voer te leveren, dat afgestemd is op hun behoeften en daarmee bijdraagt aan hun gezondheid, vitaliteit en levenslust. Met Garvo ‘voer naar mijn hart’ genieten dieren en hun baasjes meer van elkaar en van het leven.

 

Deel dit nieuwsbericht op uw favoriete kanalen