Bekijk hier alle actievoorwaarden

Actievoorwaarden “Garvo helpt” van vrijdag 3 april tot woensdag 15 april (23:59)

• De organisator van deze wedstrijd is Garvo “voor naar mijn hart” Drempt.

• Deze actie is geldig van vrijdag 3 april 2020 tot woensdag 15 april 2020 (23:59)

• Per deelnemer kan 1 initiatief ingediend worden

• Deelname uitsluitend voor initiatieven/ doelen in België, Duitsland en Nederland

• Door het plaatsen van uw goede doel of initiatief kunnen stemmen verworven worden, degene met de meeste stemmen wint een Garvo cadeaubon twv. 100,– (Garvo stelt 5 cadeaubonnen van € 100,– ter beschikking die gewonnen kunnen worden door deelnemers uit België, Duitsland en Nederland)

• Deelname staat open voor personen die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van Garvo BV en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van de actie is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount op Facebook.

• Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan deze winactie

• Deelname geschied door middel van het plaatsen van het goede doel/initiatief in de reacties van het originele bericht, alleen foto’s / berichten wie in de reactie geplaatst zijn zullen meedingen naar de prijs.

• Per initiatief/doel kan maximaal 1 keer de prijs (donatie) van Garvo BV ontvangen worden.

• Cadeaubon op basis van verkoopprijs inclusief BTW

• Garvo BV kiest de winnaar(s) op basis van het aantal behaalde stemmen op Facebook. (stemmen per ingediend project)

• Bij gelijke stemmen behoudt Garvo zich het recht om een winnaar te kiezen

• De winnaar wordt bepaald om 16 april 2020 om 12.00 uur

• De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post van Garvo BV bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven telefoonnummer, correspondentieadres of e-mailadres. Waarna de winnaars op facebook vermeld zullen worden

• Prijzen worden door een vertegenwoordiger van Garvo BV uitgereikt (met in acht neming van de maatregelen rondom Corona) aan de winnende personen met daarbij het doel of initiatief op een afgesproken locatie

• Bij het niet reageren van de winnaar binnen 2 weken na het bekendmaken van de uitslag behoudt Garvo BV zich het recht een andere winnaar te kiezen.

• De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar en het door hem/haar gekozen initiatief. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Indien dit zich voordoet is Garvo BV gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.

• Bij deelname aan deze actie gaat u automatisch akkoord gaan met de algemene voorwaarden

• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

• Garvo BV is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

• Dit is een actie op initiatief van Garvo BV die in geen geval wordt goedgekeurd of beheert door Facebook

• De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Garvo BV mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

• Persoonsgegevens blijven eigendom van Garvo BV en worden in geen geval verstrekt aan derden

• Wanneer er vragen zijn over deze winactie graag mailen naar communicatie@garvo.nl